درسهای کوتاه و مهم تجارت ۴ – سی مانع مهم بین کارکنان و مدیران

 In درس های کوتاه و مهم تجارت

۱- بی احترامی بین مدیران و کارکنان
۲- نداشتن اختیار تصمیم گیری لازم
۳- عدم وجود آزادی برای اعلام آزادنه نظرات کارکنان
۴- دیده نشدن کارهای خوب کارکنان
۵- عادلانه نبودن اعمال سیاستهای پرسنلی
۶- عدم توجه مدیران به صحبتها و پیشنهادات کارکنان
۷- نگذاشتن احترام شخصی به کارکنان
۸- اتخاذ تصمیمات ضعیف مدیریتی
۹- عدم اطمینان به اطلاعاتی که از طریق مدیران اعلام می شوند.
۱۰- عدم ایجاد انگیزه برای کارکنان
۱۱- عدم اطمینان به نوع مدیریت
۱۲-نبود اطلاعات لازم جهت انجام کارها
۱۳- عدم دادن آموزش های لازم جهت انجام کارها
۱۴- ضعیف بودن کالا و خدمات سازمان از نظر کارکنان
۱۵- عدم وجود همکاری بین بخش های مختلف سازمان
۱۶- وجود تشریفات زائد در سازمان
۱۷_ وجود افراد ناکارامد در سازمان
۱۸- ناراضی بودن از درصد حقوق
۱۹- ناعادلانه بودن دستمزد
۲۰- مفید نبودن ارزیابی عملکرد کارکنان
۲۱- عدم وجود رابطه مناسب بین حقوق و عملکرد کارکنان
۲۲- کمبود مزایا و تسهیلات سازمان
۲۳- عدم وجود فرصتهای پیشرفت
۲۴- عدم لذت بردن از شغل
۲۵- وجود احساس نا امنی شغلی
۲۶- عدم وجود تعادل بین زندگی کاری و شخصی
۲۷- عدم استفاده مناسب از توانایی های کارکنان
۲۸- عدم وجود تعهد کارکنان به سازمان
۲۹_ نبود راهنمایی های لازم
۳۰- اتخاذ تصمیمات استخدامی ضعیف

بروس کاچر – آدام اسنایدر
ترجمه دکتر محمد کوچکی

 

گروه تحقیقاتی آژآنس تبلیغاتی ارتباطات و انتشارات ارتباطات موفق

www.Ertebatat.Agency

www.T.me/ErtebatatAgency

www.instagram.com/ErtebatatAgency

Recent Posts

Leave a Comment

تماس با ما

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Start typing and press Enter to search