درسهای کوتاه و مهم تجارت ۵ – تصمیم پنج قورباغه

 In درس های کوتاه و مهم تجارت

پنج قورباغه در یک برکه زندگی می کردند.
یک قورباغه تصمیم گرفت بپرد.
سؤال:«چه تعداد قورباغه باقی می ماند؟

جواب:«پنج عدد!»
«چرا؟»
«چون تصمیم گرفتن،انجام دادن نیست.»

نکته:تفاوت برنده با بازنده در عمل و بی عملی است.

هرگاه کسی طرحی را ارائه می کند،
می بینید که چندین نفر قبل از او به این طرح فکر کرده اند،
اما فقط به آن فکر کرده اند.

«آلفرد موفتاپرت»
ازکتاب عمر کوتاه نیست ما کوتاهی می کنیم

 

گروه تحقیقاتی آژآنس تبلیغاتی ارتباطات و انتشارات ارتباطات موفق

www.Ertebatat.Agency

www.T.me/ErtebatatAgency

www.instagram.com/ErtebatatAgency

Recent Posts

Leave a Comment

تماس با ما

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Start typing and press Enter to search