مهارت های ارتباطات در کسب و کار

هدف از ارتباطات انتقال واضح و بدون ابهام پیام خود به دیگران است. انجام این کار مستلزم تلاش از هر دو طرف فرستنده و گیرنده پیام میباشد و اغلب به دلیل تفسیرهای اشتباه پیام توسط گیرنده، فرایندی ست که [...]

آشنایی با اهمیت ارتباطات در کسب و کار

عصر حاضر به دلیل اهمیت تبادل فناورهای نوین و جهان الکترونیک با نام ارتباطات شناخته شده است. دامنه گسترش تکنولوژی‌های جدید تا جایی ارتقا یافته که امروزه بخش عظیمی از معاملات تجاری به صورت آنلاین [...]