به مجموعه از فعالیت های تبلیغاتی چندگانه و چند وجهی برنامه ریزی شده برای تبلیغ یک سازمان یا کالای خاص کمپین تبلیغاتی (Advertising Campaign) می گویند. برنامه ریزی کمپین تبلیغاتی به سازمان و مجری تبلیغات این امکان را می دهد تا منابع محدود را به طور موثری مورد استفاده قرار دهند. هدف کمپین تبلیغاتی آن است که پیام هدف کمپین را با برنامه ریزی دقیق در زمان مناسب و با بودجه مناسب به مخاطب تعیین شده ارسال نماید و در نهایت موجب افزایش سهم بازار و افزایش تعداد مخاطبان سازمان شود. نکته مهم در مورد کمپین تبلیغاتی آن است که باید همواره مورد سنجش و پایش واقع شده تا میزان اثر بخشی کمپین تبلیغاتی مورد ارزیابی قرار گیرد و این ممکن نیست مگر آنکه از ابتدا معیارهای عددی مشخصی برای سنجش کارآیی کمپین تعریف گردد. متخصصان ما در آژانس تبلیغاتی ارتباطات همواره با در نظر داشتن اصول پنجگانه ۵M (ماموریت، پول، پیام، رسانه مورد استفاده و ارزیابی اثربخشی تبلیغات) و ارایه راهکارهای خلاقانه اقدام به نوشتن نسخه اختصاصی برای هر مشتری می نمایند. تا از این رهگذر بهترین نتایج برای مشتریان که در واقع شرکای تجاری ما در آژانس تبلیغاتی ارتباطات هستند حاصل گردد.

“خلاقیت بدون استراتژی را هنر و خلاقیت با استراتژی را تبلیغات گویند”

– جف آی ریچاردز

افتخار ما در گروه آژانس برندینگ و تبلیغاتی ارتباطات آنست که به دلیل وارد نشدن به حوزه رسانه داری که اساسا جزء وظایف ذاتی شرکت های تبلیغاتی در هیچ کجای دنیا نیست، قادر خواهیم بود فارغ از تاثیر مخرب مالکیت رسانه در جهت گیری بودجه ریزی کمپین، موثرترین و کم هزینه ترین راهکارها را جهت دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده در پیش گیریم. این رویکرد در گروه آژانس برندینگ و تبلیغاتی ارتباطات موجب گردیده تا اثر بخشی تبلیغات از طریق رسانه ها متفاوت با کمترین انحراف و جهت گیری بررسی و نتایج آن را به عنوان مرجعی معتبر برای تصمیم سازی های بعدی مورد استناد سازمان قرار گیرد.

تماس با ما

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Start typing and press Enter to search