مشاوره تبلیغاتی فرآیندی است که طی آن آرایش سخت افزاری، نرم افزاری و فکرافزاری ارتباطات بازاریابی در یک سازمان تقویت شده واهداف بازاریابی هرچه بیشتر با اهداف سازمانی همسو می گردد . این همسو شدن می تواند برای یکپارچه سازی منابع بازاریابی، تسهیل فرآیندهای بازاریابی، سهولت ارتباطات، خدمات،‌ فروش،‌ تولید و تجزیه تحلیل سازمان باشد. بر این اساس مشاوران ما در آژانس تبلیغاتی ارتباطات آمادگی دارند تا با بینش و دانش و تجربه وسیع در بازاریابی و تبلیغات و با توجه به تخصص ها و دانش های مرتبط با تبلیغات مانند گرافیک، عکاسی ، فیلمسازی، روابط عمومی،‌ ارتباطات، اقتصاد،‌ جامعه شناسی، ادبیات، فلسفه، زبان شناسی، روانشناسی و بازاریابی برای برنامه ارتباطات بازاریابی مخاطبان خود به ویژه کمپین تبلیغات آن تصمیم سازی، تصمیم گیری و برنامه ریزی نمایند.

“برای چرخاندن چرخ یک تجارت، به چیزی بیش از سرمایه نیاز است. در حقیقت سه عامل پویایی، خلاقیت و تبلیغات هستند که چرخ‌های یک تجارت را می‌گردانند.”

– ایزاک آسیموف

مشاوران ما در گروه اژانس برندینگ و تبلیغاتی ارتباطات آماده اند تا ضمن برنامه ریزی جهت پیشبرد پروژه های تبلیغاتی با تحقیق،‌ توسعه و ارایه راهکارهای خلاقانه درکشف فرصت های رسانه ای و مخاطب پسند به شما یاری رسانند. همچنین آنان در کنار شما هستند تا مانند یک مدافع امین در رقابت های تجاری با سایر رقبا عکس العمل مناسب را در راستای تامین منافع شما تدوین و اجرا نمایند.

فرآیند مشاوره تبلیغات بر اساس استراتژی ۵M

Mission ماموریت : تعریف مأموریت یا هدف اصلی تبلیغ (چرایی انجام تبلیغ)
Message پیام : پیامی که باید در تبلیغ وجود داشته باشد و به مخاطب آن ارائه گردد.
Media رسانه : رسانه یا کانال انتقال که با توجه به هدف تبلیغ، نوع پیام و نحوه دسترسی مخاطب به کانال ارتباطی، باید مورد ارزیابی قرار گیرد و انتخاب گردد.
Money بودجه : بودجه تخصیص یافته به منظور طراحی، تدوین و ارائه تبلیغ در جهت استفاده بهینه از کانال و حفظ کیفیت محتوا.
Measurement ارزیابی : ارزیابی کارایی و اثربخشی تبلیغات برای اطمینان از ایجاد تصویر باکفیت از برند و افزایش سطح یا عمق آگاهی از برند.

تماس با ما

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Start typing and press Enter to search