ما در آژانس تبلیغاتی ارتباطات Eretbatat.Agency اعتقاد داریم ایده ها می توانند از هر کجا و هر زمان ظهور کنند. ما همیشه به دنبال جذب بهترین استعدادها و تولید کنندگان خلاق و پرشور برای پیوستن به تیم مان هستیم. این اعتقاد که خلاقیت اساسا وظیفه و خصوصیت ذاتی آژانس ماست، موجب گردیده معیار انتخاب همکاران برمدار هوش و ذکاوت و خلاقیت استوار گردد.در آژانس تبلیغاتی ارتباطات دپارتمان خلاقیت و bring storming – طوفان مغزی، نقش اساسی را بر عهده دارد. بخشی که اصولا بدون آن هیچ محصولی از سایر بخش ها خارج نمی شود.
ما معتقدیم آنچه که موجب تمایز میان افراد می شود، نحوه و میزان استفاده از مغزشان است. در آژانس ارتباطات هر تولید محتوایی بر اساس ایده های نو و خلاقانه شکل می گیرد و در طی یک فرآیند هوشمندانه و نوگرا توسعه می یابد. ماموریت ما در این دپارتمان خلاقیت تبدیل اهداف مشتریان به پیام های جذاب، گیرا و قابل درک برای مخاطبان است. از اینرو شعار (اسلوگان) آژانس تبلیغاتی ارتباطات نیز بر این اساس و محور شمل گرفته است.

“توانایی ارتباطات را دست کم نگیرید”

وظایف دپارتمان خلاقیت و ایده پردازی

نگارش شعار های تبلیغاتی
نگارش، تهیه و تنظیم متون تبلیغاتی
ایده پردازی جهت قالب های کلی تولیدات محتوایی و بصری
برگزاری جلسات طوفان فکری
خلق ایده های بدیع روش های ارتباطات بازاریابی

تماس با ما

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Start typing and press Enter to search