طنین صدا در تبلیغات، که بر اثر تکرارِ صدا، آوا، آهنگ یا ترانه ای در تبلیغاتش، باشنیدن آن المان یاد آن برند و یا تبلیغش بیفتید. ازگذشته بخش مهمی از تبلیغات و فرهنگ عامه بوده است. نخستین برندسازی صدا تبلیغاتی در سال ۱۹۲۸ برای یک آگهی رادیویی ساخته شد. گرچه استفاده از طنین صدا در سال های اخیر کاهش یافته است ولی همچنان یکی از روش های محبوب اختصاصی سازی یک آگهی رادیو- تلویزیونی است. یک ملودی گوش نواز و گاه همراه با یک لحن گرم و صمیمانه می تواند در یک آگهی تجاری اعجاز کند و تاثیر تبلیغات را دو چندان کند.
مهمترین دلیل استفاده از طنین صدا در تبلیغات کمک به مخاطب برای یادآوری برند یا محصول است. براساس یافته های تحقیقات علمی در این زمینه یک موسیقی گاه با کلماتی ساده، باعث می شود تا مصرف کننده تبلیغات را به سرعت به خاطر بیاورد. بر همین اصل ملودی تاثیری همانند فرم، رنگ، تصویر و سایر عناصر بصری بر مخاطب دارد.

“طنین صدا در تبلیغات کمک به مخاطب برای یادآوری برند یا محصول است!”

در یک کمپین تبلیغاتی موفق “تکرار” موجب می گردد تا مصرف کننده محصول را با شرکت یا سازمان مرتبط کند. در این راه تکرار طنین صدا یک گام بزرگ به پیش است. تکرار طنین صدا و شنیده شدن آن توسط مخاطب موجب می گردد تا او به طور ناخودآگاه پس از مدتی با آن همخوانی کرده و در نتیجه برند را به خاطر بیاورد.این تکرار می تواند از طریق رسانه های مختلف از قبیل شبکه های اجتماعی، رادیو، تلویزیون و سینما انجام شود و در نتیجه آن توسعه برند و ارتقاء محصول و خدمات با هزینه اندکی ممکن گردد.
شما کدام طنین صوتی تبلیغاتی را از گذشته همچنان به خاطر دارید؟
دینگ دینگ … انتخابی مطمئن … ملودی ویندوز … ملودی نوکیا … هرگز نشه فراموش …

تماس با ما

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Start typing and press Enter to search