تمام مولفه های مربوط به یک محصول، خدمات و شرکت یا شخص هویت برند نامیده می شود. برخی از این موارد عبارتند از: نام، لوگو، تن و آوا، شعار، متن و شکل که موجب تمایز می گردد. هویت برند پیامی است که مشتری از محصول، خدمات ، شخص یا چیزی دریافت می کند. هویت برند محصول را به رسمیت می شناسد و موجب سازگاری پیام با مخاطب می شود لذا باید ثابت باشد.
هر شرکت با تعریف هویت برند خود این پیام را به شرکای تجاری، مشتریان و کارکنان سازمان خود می دهد که ما چگونه سازمانی و با چه اهدافی هستیم. به بیان دیگر شرکت با تبیین هویت بصری، تصویر ذهنی مطلوب خود را برای شکل گیری در ذهن مشتری در زمان حال و آینده رسم می نماید.

“ما هویت برند شما را رسم می کنیم.”

هویت بصری ارایه دستور العمل برای تمامی رفتارهای یک سازمان است و به نوعی می توان آن را فرهنگ آن سازمان نامید. هویت بصری استاندارهای تبلیغاتی یک برند را نشان می دهد. هویت برند باید با تصویر برند در هماهنگی کامل باشد و تلاش شود تا به بیشترین وجه ممکن هویت با تصویر مطابقت داشته باشد.

پیش نیاز های هویت برند

تجزیه و تحلیلSWOT شرکت در جهت تبیین اهداف و راهکارهای رسیدن به آن
تعیین اهداف کلیدی کسب وکار
شناسایی مشتریان
تعیین شخصیت و پیامی که برند، قصد ارتباط با آن را دارد
هویت برند حاصل تلاش استراتژیست های خلاقی است که ضمن شناخت کافی از سازمان، مناسب ترین پیام و اهداف را از طریق عناصر بصری و مفهومی برای سازمان تبیین می کنند. ما در گروه آژانس تبلیغاتی و برندینگ ارتباطات با بهره گیری از تیمی خلاق و با تجربه موفق به خلق هویت برندی قدرتمند برای سازمان ها، شرکت ها و افراد بوده ایم و آمادگی داریم تجریبات خود را در این زمینه در اختیار نام های تجاری که فعالیتشان را تازه می خواهند شروع کنند و همینطور آن نام های تجاری که تاکنون به این مهم توجه کمتری داشته اند قرار دهیم.

تماس با ما

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Start typing and press Enter to search