چگونه نام تجاری خود را انتخاب می کنید؟
اگر شما نیز تا به حال سعی در انتخاب یک نام تجاری داشته اید، می دانید که این روند می تواند ازطرفی بسیار ملال آور بوده و در عین حال بسیار حیاتی باشد و گاه تجارت شما را دچار مشکل نماید. با کمک کارشناسان گروه آژانس تبلیغاتی و برندینگ ارتباطات شما می توانید نام شرکت جدید خود را با دقت و کیفیت انتخاب کنید. ما هنگام انتخاب نام تجاری، در مورد کلماتی که در زندگی روزمره استفاده می شوند فکر می کنیم. ما بر روی واژه هایی که با تجربه های حسی و ذهنی مرتبط هستند، تمرکز می کنیم: کلماتی ساده در عین حال پرقدرت، خوش آهنگ، پرکاربرد، سلیس، داری نوشتار ساده و در عین حال کلماتی که مایلید با آن هدف خود را به مشتری القا نمایید. مفاهیمی مرتبط با کسب و کار شما و دارای بار احساسات و تجربیات مصرف کننده. واژه هایی که مفهوم آن با بیشترین تعداد افراد ممکن ارتباط برقرار کند و آن را به خاطر بیاورند. حتی اگر در مواردی امکان پیدا نکردن نام مناسب وجود نداشت ما می توانیم آنرا برای شما بسازیم! و کلمات جدیدی را برای کسب و کار شما پشنهاد دهیم.

“اگر نام مناسب نیافتید ما آن را برای شما می سازیم.”

کارشناسان ارتباطات با کمک متخصصان ادبیات می توانند با بررسی در گویش ها، لهجه ها و حتی زبان های بیگانه اصطلاحات و واژه های جدیدی را بیافرینند و ضمن بررسی معنایی آن با فرهنگ محل مورد استفاده خطرات اسامی نامناسب و نامانوس در ایران و دنیا را به حداقل ممکن کاهش دهند.

تماس با ما

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Start typing and press Enter to search