در یک شرکت اصولا هر کاری که انجام می شود به نوعی بخشی از بازاریابی است. براین اصل مارکتینگ به تحقیق، طراحی محصول، قیمت گذاری و تبلیغات محدود نمی شود بلکه حتی کوچکترین مسائل کاری از جمله نحوه پاسخگویی به تلفن و سرعت پاسخگویی به مشکلات و کلا هر آنچه دید مشتری به شرکت، سازمان یا موسسه را تحت تاثیر قرار می دهد را نیز شامل می شود. لذا باید تفکر مارکتینگ در تمام سیستم جاری باشد. اساسا بازاریابی هنر تغییر طرز فکر مردم در مورد یک برند است و موجب می گردد تا کسب و کار سودآور گردد. بازاریابی فرآیندی نیست که پس از تولید آغاز شود بلکه حتی قبل تولید یک محصول و یا خدمت وارد جریان کسب و کار می شود و در یک کلام بازاریابی یعنی مشتریان وفادار و فروش موفق!

“بازاریابی همه چیز است”

– Regis McKenna

در هر سازمانی بازاریابی مرکز تولید مشتری است و هدف بازاریابی ایجاد روابط بلند مدت برد برد متقابل با مصرف کنندگان محصول و یا خدمات شما هستند. گروه آژانس برندینگ و تبلیغاتی ارتباطات ، آمادگی دارد، تا فرصت هایی را که در تجارت شما از دست رفته و یا فراموش شده است را شناسایی و از تکرار اشتباهاتی که دیگر کارآفرینان مرتکب شده اند جلوگیری کند و به فرآیند بهره برداری بهینه از سرمایه های مالی، زمانی و انسانی سیستم شما کمک نماید.

تماس با ما

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Start typing and press Enter to search