تفکر گروه آژانس برندینگ و تبلیغاتی ارتباطات در درجه نخست مشاوره حرفه ای به دارندگان کسب و کار برای حرکت در مسیر صحیح است. اژانس ارتباطات آمادگی دارد تا با مشاوره بازاریابی حرفه شما را از نگاه مشتریان بررسی کند تا شما از نیاز ها انجام نشده مشتریان مطلع گردید و برای رفع آن برنامه ریزی کنید. شما پس از مشاوره قادر خواهید بود تفکرات سیستمی بازاریابی را در سازمان پیش گرفته و اهداف بازاریابی خود را به روشنی برای سیستم خود بهسنه سازی کنید و نوعی از بازاریابی اثر بخش را برای افزایش فروش و کسب سهم بیشتری از بازار را در دست بگیرید. تحقیق، مطالعه، برنامه ریزی و سپس اجرای یک برنامه بازاریابی با یک مشاوره درست و حرفه ای تکمیل می شود و این کاری است که تیم ما برای شما انجام می دهد .

“بازاریابی فرایند پیش بینی، مدیریت و رضایت تقاضا برای محصولات، خدمات و ایده ها است”

– مدرسه Wharton، دانشگاه پنسیلوانیا

فرآیند مشاوره بازاریابی در آژانس تبلیغاتی ارتباطات:

 

ارزیابی وضعیت موجود و انجام تحقیقات
طراحی مدل های تحقیقات بازار و تحقیقات بازاریابی
بررسی فعالیتهای بازاریابی صورت گرفته توسط سازمان تاکنون

طراحی و تدوین استراتژی و برنامه بازاریابی
طراحی ، ایجاد و تعریف سیستم بازاریابی و پیاده سازی آن
بررسی محیط های توسعه بازار و ارائه پیشنهادات کسب سهم بازار
بخش بندی، تعیین هدف و جایگاه یابی
تعیین ملاک های مناسب بخش بندی بازار
گزینش بخش های جذاب بازار برای ورود
تدوین استراتژی های رقابتی در برنامه بازاریابی

پیاده سازی، نظارت و اجرای برنامه
تدوین برنامه های پیشبرد فروش براساس آمیخته بازاریابی
فرآیند تحقیقات بازار و تحقیقات بازاریابی
اصول قیمت گذاری و مدیریت قیمت ها در بازار
تشریح انواع کانال ها و مدل های توزیع
جایگاه تبلیغات در مدیریت ترویج
روش های تهیه بانک های اطلاعاتی مفید
آموزش بازاریابی به پرسنل سازمان
تشکیل ، هدایت و نظارت برعملکرد تیم بازاریابی
مکانیزم ایده پردازی بازاریابی

تماس با ما

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Start typing and press Enter to search