تبلیغات مطبوعاتی صورتی از تبلیغات چاپی است و ابزار های آن عبارتند از روزنامه ها، مجلات، آگهی نامه ها و … که با هدف معرفی محصولات و خدمات به مخاطبان منتشر می گردد. بر اساس آمارهای بین المللی منتشره درآمد حاصل انتشار آگهی ها در مطبوعات چاپی در سال های اخیر به دلیل گسترش رسانه های دیجیتال به نصف کاهش پیدا کرده است و این روند در آینده نیز ادامه خواهد داشت. در کشور ما نیز این کاهش درآمدی برای مطبوعات اتفاق افتاده و با وجود گسترش تنوع مطبوعات، از تیراژ آن کاسته شده و اقبال نسبت به این شیوه از تبلیغات کاهش بیشماری داشته است.
با این وجود هنوز هم پس از رسانه های دیداری و شنیداری و نیز محیطی، مطبوعات جایگاه قدرتمندی در کمپین تبلیغاتی صاحبان آگهی دارد. از این رو گروه آژانس برندینگ و تبلیغاتی ارتباطات در راستای ارائه خدمات این بخش خود به مشتریان، بخشی از ظرفیت خود را به خدمات تبلیغات مطبوعاتی اختصاص داده است.

تماس با ما

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Start typing and press Enter to search